Tjänster

  • Styrelseuppdrag
  • Rådgivning styrelser/ledningsgrupper
  • Konsultativa tjänster ledningssystem SS-EN ISO 9001:2015, 14001:2015
  • KMA On-line
  • Konsultativa tjänster marknadsföring och marknadsplanering
  • Konsultnätverk (konsultmäklare experttjänster)
  • Laguppdateringar och lagefterlevnads kontroll inom miljörätt
  • DISCUS profilering (beteendeanalys)
  • PAK, Psykosocial arbetsmiljökartläggning

Samarbetspartners

EHP Environment Ltd.ehe

Sedan många år tillbaka har det funnits ett samarbete mellan Onischa och EHP Environment Ltd.

EHP Environment Ltd är ett finskt bolag som erbjuder högteknologisk, kvalitativ, innovativ och pålitliga
miljöövervakningslösningar och tjänster för industrisektorn och offentliga sektorn i Nordeuropa och Ryssland.

EHP designar och tillverkar automatiska och trådlösa miljöövervakningslösningar för kontinuerlig mätning och övervakning samt erbjuder en datahanteringstjänst som underlättar översyn och analysering av den insamlade informationen. Övervakningen omfattar mätning av både yt- och grundvattennivå, vattenflöde och kvalitet, förekomst av olja och tungmetaller i vatten, meteorologiska förhållanden samt andra mätningar. Mätstationerna drivs med batteri och solpaneler eller via annan lokal strömförsörjning, vilket gör att de är operativa var som helst, dygnet runt.
www.ehpsverige.se
www.ehpenvironment.com

Onischa AB är återförsäljare för EHP Tekniikkas produkter och tjänster i Sverige.
För mer information eller bokning av möte, kontakta Sara Lidén +4670-773 91 19