Om Onischa

Om Onischa

Drivkraften i Onischa AB har varit och är att styra arbetsinsatserna till det som är stimulerande och utmanande.Det lite udda företagsnamnet kommer från ägarens farfar, Olof Nilsson, vars tilltalsnamn var just Onischa.

Men det har en lite längre tanke än bara ett ovanligt namn, Olof Nilsson hade personliga egenskaper som vi känner, i våra bästa stunder, är likvärdigt med vad vi står för själva nämligen styrka, att vara rakryggad, ärlighet, lojalitet, engagemang och idérikedom. Dessa är även ledord i Onischa AB´s verksamhet.

Att vara engagerad har varit och kommer alltid att vara en av våra största drivkrafter som ledare/företagare/rådgivare. Denna egenskap tillsammans med lång erfarenhet i arbetslivet är grunden för att erbjuda marknaden i huvudsak följande:

Uppdrag som teamleader för DNVGL Business Assurance. DNVGL är ett certifieringsorgan för ledningssystem och arbetar på en global marknad. Dessa uppdrag innefattar att på kort tid analysera ett företags strategier, ledningsfilosofi samt ledningssystem och att kontrollera huruvida företaget verkligen styr mot de mål som deras ledning satt upp för verksamheten. Syftet är inte bara att peka ut brister utan även att lämna förbättringsförslag för att öka effektiviteten i styrningen av verksamheten. Under alla uppdrag är själva dialogen ett viktigt verktyg och kanske den del av uppdraget som uppskattas allra mest av kunderna.

Styrelse- och ledningsfrågor, är Michaels stora intresse och där yrkeskunskap och erfarenheter som ledare kommer till sin rätt. Innehar idag uppdrag som styrelseordförande, rådgivare till styrelser/ledningsgrupper samt mentor för VD. Michael har även medlemskap i Styrelseakademin, Styrelsekraft NORR samt resursperson för Partner Invest.

Comments are closed.