onischa logo mörkgrå

Michael_porträtt

 

 

Drivkraften i Onischa AB har varit och är att styra arbetsinsatserna till det som är stimulerande och utmanande.

Det lite udda företagsnamnet kommer från ägarens farfar, Olof Nilsson, vars tilltalsnamn var just Onischa.

Men det har en lite längre tanke än bara ett ovanligt namn, Olof Nilsson hade personliga egenskaper som vi känner, i våra bästa stunder, är likvärdigt med vad vi står för själva nämligen styrka, att vara rakryggad, ärlighet, lojalitet, engagemang och idérikedom. Dessa är även ledord i Onischa AB´s verksamhet.

Michael Nilsson VD

 

VERKSAMHET

Att vara engagerad har varit och kommer alltid att vara en av våra största drivkrafter som ledare/företagare/rådgivare. Denna egenskap tillsammans med lång erfarenhet i arbetslivet är grunden för att erbjuda marknaden i huvudsak följande:

Uppdrag som teamleader för DNVGL Business Assurance. DNVGL är ett certifieringsorgan för ledningssystem och arbetar på en global marknad. Dessa uppdrag innefattar att på kort tid analysera ett företags strategier, ledningsfilosofi samt ledningssystem och att kontrollera huruvida företaget verkligen styr mot de mål som deras ledning satt upp för verksamheten. Syftet är inte bara att peka ut brister utan även att lämna förbättringsförslag för att öka effektiviteten i styrningen av verksamheten. Under alla uppdrag är själva dialogen ett viktigt verktyg och kanske den del av uppdraget som uppskattas allra mest av kunderna.

Styrelse- och ledningsfrågor, är Michaels stora intresse och där yrkeskunskap och erfarenheter som ledare kommer till sin rätt. Innehar idag uppdrag som styrelseordförande, rådgivare till styrelser/ledningsgrupper samt mentor för VD.

Medlemskap i Styrelseakademin, Styrelsekraft NORR samt resursperson för Partner Invest.

Uppdrag just nu är att bistå ett finskt företag, EHP Tekniikka Ltd, med deras ökade satsning på den svenska marknaden via sälj och projektkoordination för en svensk marknadsetablering. Företaget är idag världsledande avseende bla kontinuerlig mätning av tungmetaller i vatten. Detta ger kunderna helt unika möjligheter att dels få rätt kunskap om sina utsläpp men inte minst möjligheter till att styra sin industriella process på ett optimalt sätt. Handläggare i detta uppdrag är Sara Lidén

 

Vi finns även på LinkedIn